Zajęcia ćwiczeniowe na kierunku Technik Farmaceutyczny

Słuchacze wykonywali tradycyjne mydła sodowe.

Proces produkcji mydła wymaga wiedzy chemicznej, którą przyszli technicy farmaceutyczni zdobywają na zajęciach praktycznych w pracowni chemicznej Medycznej Szkoły Policealne.