Rekrutacja

 

Nabór wiosenny – od 01 lutego 2022 roku!

na kierunki:

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekunka środowiskowa

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2021 do Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

Rekrutacja >>> nowe kierunki

Dokumenty do rekrutacji:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły)

ZAPRASZAMY!!!