Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2021 do Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

Rekrutacja >>> nowe kierunki

Dokumenty do rekrutacji:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły policealnej wraz z dokumentami na semestr:

  • jesienny od 17 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.
  • wiosenny od 25 października 2021 do 12 listopada 2021 r.