Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

na kierunki:

Technik farmaceutyczny

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta

Technik archiwista

Technik BHP

Opiekun medyczny

Technik elektroradiolog

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Opiekun w domu pomocy społecznej

Terapeuta zajęciowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Technik administracji

Opiekunka środowiskowa

Rejestratorka medyczna

 

>>> Formularz rekrutacyjny on-line na rok szkolny 2023/2024

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

Rekrutacja >>> nowe kierunki

Dokumenty do rekrutacji:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły)

ZAPRASZAMY!!!