Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nabór jesienny – od 16 maja 2022 roku!

na kierunki:

Technik farmaceutyczny

Technik usług kosmetycznych

Technik masażysta

Opiekun medyczny

Technik elektrtokardiolog

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Terapeuta zajęciowy

Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekunka środowiskowa

Technik archiwista

Technik BHP

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

Rekrutacja >>> nowe kierunki

Dokumenty do rekrutacji:

zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (po pobraniu skierowania w sekretariacie szkoły)

ZAPRASZAMY!!!