Historia szkoły

Szkoła w Przasnyszu powstała na bazie Medycznego Studium Zawodowego w Ostrołęce, które miało wieloletnią tradycję i przez lata kształciło położne i pielęgniarki. W 2001 roku dokonano pierwszego naboru do Medycznego Studium Zawodowego w Ostrołęce z siedzibą w Przasnyszu na kierunek Ratownik medyczny oraz Dietetyk.

Z roku na rok szkoła rozkwitała, powstawały nowe kierunki kształcenia, a szkołę opuszczało coraz więcej absolwentów.
Od 2004r. szkoła przeniosła się do nowej siedziby i zaczęła funkcjonować pod nazwą Medyczne Studium Zawodowe w Przasnyszu. Przy szkole powstał internat, umożliwiający podjęcie nauki osobom spoza miasta.

W lipcu 2005r. została podjęta uchwała o przekształceniu Medycznego Studium Zawodowego w Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu, w skład którego weszła Medyczna Szkoła Policealna dla Młodzieży oraz Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.

W 2008r. szkoła wzbogaciła się o zaplecze rekreacyjno-sportowe i dydaktyczne, spełniając od tej chwili wszelkie wymogi bazowo-dydaktyczne w zakresie nauczanych zawodów oraz kryteria funkcjonowania jako ośrodek egzaminacyjny.

W chwili obecnej szkoła posiada nowoczesną i doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Placówka dysponuje internatem o wysokim standardzie, mieszczącym się w budynku szkoły, a także biblioteką z centrum multimedialnym, siłownią i nowoczesną halą sportową.

Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.