Kierunki kształcenia

Polecane kierunki

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)  Forma kształcenia: ZAOCZNE (średnio 2 weekendy      w miesiącu) INFORMACJE OGÓLNE: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej  jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z: myciem i dezynfekcją manualną narzędzi, przygotowywanie roztworów myjących, dezynfekcyjnych, myciem i dezynfekcją maszynową narzędzi, obsługą maszyn do…

FLORYSTA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)  Forma kształcenia: ZAOCZNE (średnio 2 weekendy      w miesiącu) INFORMACJE OGÓLNE: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie florysta jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z: –  tworzenia kompozycji florystycznych oraz poszerzania wiedzy na temat różnych technik i stylów we florystyce, –  poznanie różnorodnych kompozycji…

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Długość cyklu kształcenia: – 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej INFORMACJE OGÓLNE: Technik BHP zajmuje się  doradztwem w…

TECHNIK ARCHIWISTA

Długość cyklu kształcenia: – 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej INFORMACJE OGÓLNE: Archiwista zajmuje się  zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem…

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Długość cyklu kształcenia: 2.5 roku (5 semestrów) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu 2,5 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu…

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TECHNIKA MASAŻYSTY W SYSTEMIE…

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Długość cyklu kształcenia: 2.5 roku (5 semestrów) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Zajęcia praktyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu…

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Zajęcia praktyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu…

TECHNIK MASAŻYSTA

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM. Po ukończeniu 2…

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA W DOMU POMOCY…

OPIEKUN MEDYCZNY

Długość cyklu kształcenia: 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ LUB ASYSTENTA…

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO W SYSTEMIE…

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO W SYSTEMIE…

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja– zajęcia rozpoczynają się od 01. lutego 2022 roku! Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej…

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas trwania nauki – 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny wieczorowo (3 dni w tygodniu)  WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne, zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, zdolność tolerancji, wrażliwość uczuciowa, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia artystyczne i manualne, zamiłowanie do pracy z dzieckiem,…