Spotkanie edukacyjno-informacyjne „Daj życie”

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego we współpracy z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UCK WUM  Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie i Stowarzyszeniem Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej serdecznie zapraszamy na spotkanie edukacyjno-informacyjne „Daj życie”, które odbędzie się 15 kwietnia 2023r. o godzinie 8.00 w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu.
Celem kampanii jest upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody przywracającej zdrowie i ratującej życie. W ramach Spotkania edukacyjno-informacyjnego „Daj życie” poruszone zostaną tematy związane z aspektami prawnymi, medycznymi, etycznymi i organizacyjnymi polskiej transplantologii. Ponadto uczestnicy spotkania będą mieli okazję spotkać się i wysłuchać historii pacjenta po przeszczepieniu.
Zapraszamy!