Nowy kierunek w przasnyskim „medyku”!

Od 1 września 2021 r. rozpocznie się po raz pierwszy w Przasnyszu kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego, z nowymi uprawnieniami o charakterze młodszej pielęgniarki.

– Nowy kierunek będzie trwał 1,5 roku w systemie stacjonarnym.  Rozporządzenie zamyka jednocześnie możliwość kształcenia opiekuna medycznego w systemie zaocznym i na kursach kwalifikacyjnych. Dłuższa i bardziej intensywna nauka daje jednak dodatkowe kompetencje i dodatkowe uprawnienia – informuje dyrektor szkoły Zenon Szczepankowski.

– Dzięki zwiększeniu zakresu kompetencji, zwiększy się liczba miejsc, w których opiekun medyczny będzie mógł szukać zatrudnienia, czyli punkty pobrań krwi, stacje dializ i bloki operacyjne, szpitale, przychodnie zdrowia, domy opieki, opieka indywidualna. Opiekun medyczny z nowym wykształceniem ma, przede wszystkim, wypełnić lukę pokoleniową, która powstała w systemie kształcenia pielęgniarek po zlikwidowaniu liceów pielęgniarskich i policealnych szkół pielęgniarskich – dodaje.

Na kierunek mogą zapisywać się absolwenci techników i liceów, zarówno z maturą, jak i bez. Dodatkową ofertą jest możliwość ukończenia w tym samym czasie jeszcze jednego kierunku w systemie zaocznym: asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego. Nabór już trwa.