OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja zajęcia rozpoczynają się od 01. lutego 2022 roku!

Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO W SYSTEMIE WIECZOROWYM.

Po ukończeniu rocznego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży pomocy społecznej.

Opiekunka środowiskowa sprawuje opiekę, niesie pomoc i udziela wsparcia podopiecznym. Wykonuje czynności higieniczne, podaje leki i motywuje do szeroko pojętej aktywności. Osoba pracująca w zawodzie współpracuje z rodziną podopiecznego, zespołem terapeutyczno – opiekuńczym oraz z lekarzami.

MIEJSCA PRACY:

 • Domy pomocy społecznej
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych
 • Prywatne miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych