Zbiórka charytatywna dla Ukrainy

Medyczna Szkoła Policealna włącza się w akcję pomocy dla mieszkańców Ukrainy. Prosimy chętnych: słuchaczy, nauczycieli i pracowników o przystąpienie do akcji.

Zbiórka artykułów prowadzona jest w:

 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu >>> link do strony

 

Dla osób zgłaszających  gotowość do zapewnienia tymczasowego schronienia obywatelom Ukrainy

 

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-przasnyski/pomoc-dla-ukrainy