Zarządzenie Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu nr 7/2020 r.

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2020 r. Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu.

>> zarządzenie dyrektora i regulamin

>> załączniki do zarządzenia