Zaproszenie do włączenia się w promocję XII edycji Konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”