TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE ZAOCZNYM.

Po ukończeniu 2 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży opieki zdrowotnej.

Terapeuta zajęciowy prowadzi różne metody i techniki terapii zajęciowej, które są niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych. Dzięki swojej pracy zmniejsza prawdopodobieństwo powstawania u pacjentów przewlekłego stanu chorobowego bądź kalectwa.

MIEJSCA PRACY:

 • Szpitale, oddziały rehabilitacyjne
 • Sanatoria, uzdrowiska
 • Domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu
 • Kluby seniora
 • Placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej