TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Długość cyklu kształcenia: 2.5 roku (5 semestrów) Rekrutacja

Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu)

 • Zajęcia praktyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską
 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

Po ukończeniu 2,5 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży opieki zdrowotnej.

Technik elektroradiolog świadczy usługi w zakresie diagnostyki radiologicznej, elektromedycznej oraz radioterapii. Obsługuje i sprawuje kontrolę nad aparaturą medyczną, wykonuje badania i zabiegi z zakresu diagnostyki obrazowej. Ponadto uczestniczy w procesie obróbki i archiwizacji danych.

MIEJSCA PRACY:

 • Szpitale
 • Komórki organizacyjne podmiotów leczniczych posiadające pracownie tomografii komputerowej, rentgenowskie, rezonansu magnetycznego, angiografii, radiologii interwencyjnej, elektrokardiografii, echokardiografii, spirometrii