Technik BHP

Długość cyklu kształcenia: – 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu)

  • Nauka bezpłatna
  • Nie wymagamy matury
  • Bez ograniczeń wiekowych
  • Możliwość skorzystania z internatu
  • Doskonale wyposażone klasopracownie
  • Profesjonalna kadra
  • Przyjazna atmosfera
  • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

INFORMACJE OGÓLNE:

Technik BHP zajmuje się  doradztwem w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, zna podstawy prawa pracy, zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożenia w środowisku zawodowym. Określa czynniki występujące w procesach pracy na podstawie, których określa skutki odziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka.

Zajmuje się monitorowaniem przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowaniem warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych oraz organizuje i prowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwalifikacje:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01.)

MIEJSCA PRACY:

  • Państwowej Inspekcji Pracy, a także w różnego typu firmach, zakładach pracy i instytucjach, które prowadzą własne działy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Firmach consultingowych, a także organizujących szkolenia dla pracodawców i ich pracowników.
  • Założyć własną działalność gospodarczą.