TECHNIK ARCHIWISTA

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

INFORMACJE OGÓLNE:

Archiwista zajmuje się  zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem zbiorów danej instytucji, przedsiębiorstwa bądź osoby prywatnej, jak również opracowywaniem przechowywanej dokumentacji ułatwiające jej odnalezienie.

Technik dysponuje stosowną wiedzą dotyczącą przepisów prawnych związanych z przechowywaniem różnego typu dokumentów i akt, prawa autorskiego, a także ochrony danych osobowych. Doskonale wie, w jakich warunkach i w jakiej formie powinny być składowane dokumenty w zależności od nośnika, a także przez jaki okres oraz kto może mieć do nich dostęp.

Technik archiwista posiadają także niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi programów informatycznych i innych systemów wspomagających obieg i zarządzanie dokumentacją, a także ewidencję użytkowników korzystających z zasobów.

Kwalifikacje:

Organizacja i prowadzenie archiwum (EKA.02)

Opracowywanie materiałów archiwalnych (EKA.03)

 

MIEJSCA PRACY:

 • W państwowych i zakładowych archiwach.
  • Technik może zajmować się opracowywaniem oraz przechowywaniem dokumentacji w takich instytucjach jak Instytut Pamięci Narodowej oraz sądy, a także w kancelariach prawnych i notarialnych, szpitalach czy też bankach.
  • Poza tym może podjąć pracę w prywatnych firmach zajmujących się profesjonalnym przechowywaniem dokumentów i akt dla różnego typu instytucji, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych.