All Courses

Showing 10-14 of 14 results

OPIEKUN MEDYCZNY

Długość cyklu kształcenia: 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ LUB ASYSTENTA…

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO W SYSTEMIE…

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO W SYSTEMIE…

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja– zajęcia rozpoczynają się od 01. lutego 2022 roku! Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej…

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas trwania nauki – 2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny wieczorowo (3 dni w tygodniu)  WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU Cechy psychofizyczne: zrównoważone reakcje emocjonalne, zdolność do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z dzieckiem, zdolność tolerancji, wrażliwość uczuciowa, wrażliwość estetyczna, uzdolnienia artystyczne i manualne, zamiłowanie do pracy z dzieckiem,…