OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO W SYSTEMIE WIECZOROWYM.

Po ukończeniu 2 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży pomocy społecznej.

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńczo – wspierające. Uczestniczy w relacji z osobami podopiecznymi, pomaga i wspiera w pokonywaniu trudów życia codziennego. Odgrywa istotną rolę w motywowaniu podopiecznych do rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu. Bierze udział we współpracy między personelem, podopiecznymi, lekarzami i rodziną podopiecznego.

MIEJSCA PRACY:

 • Domy pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Ośrodki dla samotnych matek, kobiet w ciąży
 • Placówki dla osób niepełnosprawnych, hospicja