OPIEKUN MEDYCZNY

Długość cyklu kształcenia: 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNKI ŚRODOWISKOWEJ LUB ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SYSTEMIE ZAOCZNYM.

Po ukończeniu 1,5 rocznego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży opieki zdrowotnej.

Opiekun medyczny świadczy usługi pielęgnacyjno – opiekuńcze względem osoby chorej, niesamodzielnej lub niepełnosprawnej. Pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, podtrzymywaniu aktywności społecznej oraz zwiększaniu samodzielności życiowej. Wykonuje czynności higieniczne i współpracuje z zespołem opiekuńczo – terapeutycznym.

MIEJSCA PRACY:

 • Szpitale, zakłady opieki
 • Sanatoria, uzdrowiska
 • Hospicja
 • Domy pomocy społecznej
 • Samodzielna opieka nad osobą podopieczną