FLORYSTA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) 

Forma kształcenia: ZAOCZNE (średnio 2 weekendy      w miesiącu)

INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie florysta jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

  tworzenia kompozycji florystycznych oraz poszerzania wiedzy na temat różnych technik i stylów we florystyce,

  poznanie różnorodnych kompozycji florystycznych – ślubnych, żałobnych, okolicznościowych oraz dekoracyjnych, 

– zdobycie wiedzy na temat pielęgnacji roślin co jest istotnym elementem w branży kwiaciarskiej,

– prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,

– przygotowanie do pracy z różnorodnymi materiałami – roślinami ciętymi, sztucznymi, suchymi oraz doniczkowymi co pozwala na kreatywne wykorzystywanie różnorodnych technik w tworzonych kompozycjach.

MIEJSCA PRACY:

  • różnego rodzaju zakłady kwiaciarskie
  • salony ślubne
  • firmy zajmujące się dekoracją wnętrz