ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry) Rekrutacja

Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu)

 • Nauka bezpłatna
 • Nie wymagamy matury
 • Bez ograniczeń wiekowych
 • Możliwość skorzystania z internatu
 • Doskonale wyposażone klasopracownie
 • Profesjonalna kadra
 • Przyjazna atmosfera
 • Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA MEDYCZNEGO W SYSTEMIE WIECZOROWYM.

Po ukończeniu rocznego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawód z branży pomocy społecznej.

Praca w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej polega na współpracy z osobą podopieczną, jej rodziną i pracownikami branży pomocy społecznej. Jego zadaniem jest wspieranie, mobilizowanie i pomoc w organizowaniu życia codziennego – pracy, rehabilitacji, edukacji, a także spędzania czasu wolnego.

MIEJSCA PRACY:

 • Domy pomocy społecznej
 • Środowiskowe domy samopomocy
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Prywatne miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych