Informacja CKE dla zdających w sesji zimowej w zawodzie technik farmaceutyczny.

W zawodzie technik farmaceutyczny (Formuła 2019) po sesji ZIMA 2022 zostały wydane certyfikaty oraz dyplomy z niepoprawnie oznaczonym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna poprzez wiadomość email przekazała tę informację zdającym, jednocześnie prosząc zdających o bezpośrednie kontaktowanie się z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w celu wymiany dokumentów.

Wymiana certyfikatu i dyplomu w okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie możliwa wyłącznie po zwróceniu oryginału wcześniej wydanych dokumentów z błędnym numerem PRK.

Dokumenty można przesłać bezpośrednio do okręgowej komisji egzaminacyjnej w celu ich wymiany – wtedy poprawione dokumenty zostaną odesłane przez OKE na wskazany przez zdającego adres. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z właściwą OKE.

Zespół CKE