Course Category: Kierunki 2024/2025

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)  Forma kształcenia: ZAOCZNE (średnio 2 weekendy      w miesiącu) INFORMACJE OGÓLNE: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej  jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z: myciem i dezynfekcją manualną narzędzi, przygotowywanie roztworów myjących, dezynfekcyjnych, myciem i dezynfekcją maszynową narzędzi, obsługą maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrolą procesu […]

FLORYSTA

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)  Forma kształcenia: ZAOCZNE (średnio 2 weekendy      w miesiącu) INFORMACJE OGÓLNE: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie florysta jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z: –  tworzenia kompozycji florystycznych oraz poszerzania wiedzy na temat różnych technik i stylów we florystyce, –  poznanie różnorodnych kompozycji florystycznych – ślubnych, żałobnych, okolicznościowych […]

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Długość cyklu kształcenia: – 1,5 roku (3 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej INFORMACJE OGÓLNE: Technik BHP zajmuje się  doradztwem w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, […]

TECHNIK ARCHIWISTA

Długość cyklu kształcenia: – 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: zaoczna (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej INFORMACJE OGÓLNE: Archiwista zajmuje się  zabezpieczeniem i ewidencjonowaniem zbiorów danej instytucji, przedsiębiorstwa bądź […]

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Długość cyklu kształcenia: 2.5 roku (5 semestrów) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu 2,5 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują do egzaminu zawodowego z kwalifikacji MED.09. Sporządzanie […]

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: ZAOCZNA (średnio 2 weekendy w miesiącu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TECHNIKA MASAŻYSTY W SYSTEMIE WIECZOROWYM. Po ukończeniu 2 letniego […]

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Długość cyklu kształcenia: 2.5 roku (5 semestrów) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Zajęcia praktyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu 2,5 letniego cyklu kształcenia słuchacze […]

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA (5 dni w tygodniu) Zajęcia praktyczne prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej Po ukończeniu 2 letniego cyklu kształcenia słuchacze […]

TECHNIK MASAŻYSTA

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: DZIENNA Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH W SYSTEMIE ZAOCZNYM. Po ukończeniu 2 letniego cyklu kształcenia słuchacze przystępują […]

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry) Rekrutacja Forma kształcenia: STACJONARNA (wieczorowo, 3 dni w tygodniu) Nauka bezpłatna Nie wymagamy matury Bez ograniczeń wiekowych Możliwość skorzystania z internatu Doskonale wyposażone klasopracownie Profesjonalna kadra Przyjazna atmosfera Dyplom zawodowy honorowany na terenie Unii Europejskiej ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DODATKOWYCH UPRAWNIEŃ OPIEKUNA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE ZAOCZNYM. Po […]